شرایط عضویت

همه کاربران گرامی میتوانند در سایت آسانسیس عضو شوند. تنها لازم است مشخصات کامل خود را وارد نمایید و در صورت نیاز در آینده اطلاعات کاربری خود را تکمیل نمایید.

سایت آسانسیس هیچ مسئولیتی در قبال کاربرانی که اطلاعات ناصحیح و ناکامل وارد میکنند نخواهد داشت و عواقب ناشی از آن برعهده شخص کاربر خواهد بود.